Uncategorized

İnsan vücuduna can ne zaman gelmektedir?

İnsanlardaki canlılık en üst düzeydedir . Gerçi insanda bile bitki ve hayvanlarda meydana gelen büyüme, gelişme, değişim ve üreme yasaları bulunmaktadır. Ancak insan, sahip bulunduğu üstün ruhsal nitelikleriyle diğer tüm varlıkların üzerinde bir mevki almıştır .

İnsanların ilk teşekkülü, anne rahmindeki yumurtanın birleşmesiyle, babadan gelen spermin birleşmesiyle bir araya gelmesiyle başlamaktadır. Bu iki hücrenin döllenmesi ile, insanın en küçük ilk örneği oluşmuştur . Zigot adı verilen bu hücre bölünerek, binlerce, milyonlarca ve hatta milyarlarca hücreyi oluşturacaktır. Bu hücrelerin her birisinde bulunan genetik bilgiler ve materyaller, zigotta olduğu gibidir . Bu hücrelerin büyümesi ve değişimiyle doku ve organlar meydana gelecektir.

Zigot ve sonrası devrede henüz ruh bulunmamaktadır. Ama, insanın küçük bir numunesi olan embriyoda hayat sürmektedir . Bilim, ruhun bedene gelişiyle ilgili kesin bir bilgi sunamamaktadır. Bununla ilgili bir rivayette, cenin dört aylık olduğunda ruhun geldiği ifade edilmektedir.1

Yani, 4 aylık embriyo, yetişkin bir insanın bütün özelliklerine sahip olmaktadır . Onun küçük bir numunesidir . Nitekim, buradan yola çıkarak, İslâm âlimleri, ceninin 120 günden sonra sonlandırılmasını, yetişkin bir insanın hayatına müdahale niteliğinde kabul etmişlerdir . Dolayısıyla, anne hayatının tehlikede olması haricinde, 120 gün sonrasında cenine müdahaleyi asla uygun görmemişlerdir .

Görüldüğü gibi, insan bedenindeki hayat, tek hücreyle başlamaktadır, ancak ruh bu hücreler topluluğuna 4 ay sonra yerleşmektedir . Lakin, ölümde böyle değildir . İnsanın ölümüyle birlikte ruh bedeni terk ettiği gibi, insan bedenindeki yaşam niteliği de sona ermektedir. Yani, canlılığı sağlayan nitelikler, ruhtan önce bedene yerleşmekte, fakat, ruhla beraber insan vücudunu terk etmektedirler .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir