Uncategorized

Yaşamınızdaki amacınızı bulmak

“Yaşam amacı nedir?” sorusunun cevabı çok kısa ve en temel biçimde “Bu dünyaya gelme amacımızdır.” Ünlü yazar Mark Twain şöyle demiştir: “Hayatınızda önemli 2 gün vardır; biri doğduğunuz gün, diğeri neden doğduğunuzu keşfettiğiniz gün.”

Yaşam amacı, kişinin sahip olduğu şahsi kişisel amacıdır. Hepimizin bu dünyada bir mevcudiyet amacı var. Yaşam amacı keza yaparken keyif aldığımız, sakin olduğumuz, özümüzü mutlu eden şeydir. Yaşam amacımıza uygun bir hayat sürdüğümüzde, bir şeyleri hakkıyla yaptığımız duygusu ile birlikte mutluluk, keyif, sükun gibi hayatın en önemli kazançlarına sahip olma şansını elde ederiz.

Hayat amacı, şarkı söyleme, raks etmek, bildiklerini/öğrendiklerini diğerlerine aktarmak, doktor olmak gibi açık bir mesleğe, uğraşa yönelik olabilir veya karşılaştığınız insanları gülümsetmek gibi genel şeyler olabilir. Hayatın seyrinde hayat amacımıza muvafık bir doğrultuda ilerlerken başka bir iş alanına kayabilir, icra ettiğimiz işten farklı bambaşka bir iş yaparken özümüzü keşfedebiliriz. Ayrıca yaşam amacı değişmez bir mevzu olmayabilir, belirgin bir meslek olması da gerekmiyor.

Hayat amacı, sükun içinde bulunmanızı temin edecek en kıymetli gerçektir. Tüm varlığınızla kendinizi verebildiğiniz bir yol; herhangi bir maddi zenginlikle ilgisi olmayan bir yoldur. Hayata toptan görebildiğinizde, yapılan uğraşların adlarının ve başka tüm etiketlerin değil, onları yaparken edindiğiniz manevi tecrübelerin mühim olacağını anlarsınız. Dünyaya gelme nedenimize muvafık bir hayat sürdüğümüzde icra ettiğimiz uğraş, aldığımız kararlar, yaşamın günlük akışı ruhsal anlamda bizi tatmin eder, keyif verir, sükun hissettirir.

Yaşam Amacı Nedir, Ne Değildir?
Yaşam amacı, şahsınıza derin bir sükun ve memnuniyet duygusu veren şeydir.

Kabiliyetlerinizle ve enerjinizle muvafıktır. Çoğu zaman en iyi yaptığınız şeyle bağlantılıdır. Gayenizi gerçekleştirirken esasında çok fazla çaba sarf etmezsiniz, çünkü sahip olduğunuz bazı kabiliyetler bu gayeyi temin etmek üzere evrilmiş ve öne çıkmıştır.

Yaşam gayenizi temin ederken ve o yolda ilerlerken taze şeyler öğrenir, yeni tecrübeler edinir, geliştiğinizi fark edersiniz. Ara sıra olumsuzluklara kapılıp başaramayacağınıza inandığınız için zorluk çekerseniz dahi başarabilmenin karşısındaki tek mani sizsiniz.

Hayat gayenizle muvafık bir yaşama başladığınızda sizi motive eden, doğru yolda olduğunuzu işaret eden rehberlikler, işaretler keşfedebilirsiniz. Çünkü benliğinizle, kainatın tümüyle uyum içerisine girmiş olursunuz. Yolunuzda yürürken bütün hususların bir uyum içinde ilerlediğini, taşların bir bir yerine oturduğunu hayretle fark edersiniz.

Hayat gayeniz doğrultusunda bir hayat yaşarsanız hem de özünüze hem de başkalarına faydalı bulunursunuz. Bu suretle bütüne de fayda sağlamış bulunursunuz.

Herhangi surette zarar verici olan bir şey, yaşam amacının bir parçası olamaz.

Hayat Gayesini Bulma Macerasında Yapılan Hatalar
Belki hayat gayenizi bulamayacağınızı, bulduğunuzda dahi amacınızı gerçekleştirmek veya erişmek için zamanın geçtiğini zan ediyorsunuz. Bütün bu duygu ve düşüncelerin oluşturduğu gerilimle yaşamak zorunda kalırsınız. Ancak yaşamınızdaki gayenizi keşfetmenin yolu bu değil. Hayat amacına ilişkin kafanızda yer etmiş olabilecek bazı hatalı düşünce kalıpları var.

İlk olarak amaç, aranarak keşfedilecek bir husus değildir. 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi 40 yaşında memnuniyetsiz bir müstahdem da hayatına anlam kazandıracak o gücü, o sihirli dokunuşu arar. Maalesef bu aramalar çoğu zaman hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Hayat amacı esasında arayıp bulacağınız şey değil, bilakis şekillendireceğiniz şeydir. Her icra ediyor, nasıl yaşıyor bulunuyorsanız olsun, gayenizi gerçekleştirmek için yaptığınızı anlamlı kılmaya, bu durumdan mana almaya çalışın. Amacınızı keşfetmek için işinizin, uğraşınızın mana dolu, şahsınıza bir amaç teklif edebilecek hususlarına ehemmiyet verin. Bu manayı keşfedip odak noktanıza onu alarak hareket ettiğinizde size olumlu dönüşler alacaksınız.

Evrenin çalışma şekline göre tüm hususlar bir kuvvettir ve enerji değişmez olamaz, daima hareket içindedir. Sahip olduğunuz her türlü kuvvet size ve hayatınıza bir şey katacaktır. Bu şey şu anda sizi mutlu edecek bir gaye değil. Ancak ileride bu gayenizi temin ederken bugün elde ettiğiniz tecrübelerden faydalanacaksınız.

Böylece hayat gayesi oralarda bir yerdedir, içinizde hissettiğiniz o olumlu kuvvettir. Bu anda yaşamınızda icra ettiğiniz husus her neyse; eğer gerçekten sükun, keyif vermiyorsa yani benliğinizi müsbet bir enerjiyle doldurmuyorsa o zaman mola vermek, mevcut durumu yeniden değerlendirmek ve yeniden odaklanmak işe yarayabilir.

Biricik yaşam amacı mevcut olduğunu zan etmek, yanlışlardan biridir. Çok önemli faaliyetlerde bulunmuş insanların bile hayatları boyunca farklı farklı amaçları mevcuttur. Hayatınızın farklı alanları ile ilgili farklı gayeleriniz olabilir. Bu amaçlar işinizle, hobilerinizle, ailenizle, çocuklarınızla, inancınızla, çalışmalarınızla veya arkadaş çevrenizle muvafık olarak farklılık içerebilir. Yaşamınıza mana getirecek o biricik gayeyi araştırırken vaktinizi israf etmek mukabilinde amacınızı bizzat inşa edin.

Amaç, zaman içinde değişikliğe uğramaz kanaati de yanlışlardan biridir. Profesyonel iş dünyasındaki işini bırakarak meşgalelerini meslek edinen birçok birey mevcut olduğunu bilirsiniz. Esasen mesleğinizi, yaptığınız işi değiştirseniz de değiştirmeseniz de yaşamınızda anlam kaynağınızın değiştiği evreler mutlaka mevcuttur: çocukluk, ergenlik, kâmillik, ebeveynlik gibi. Amaçlarınızın evriliyor durumu sizi tutarsız veya geçici heveslere kapılan kılmaz. Yaşamınızdaki anlam ve amacın müteaddit olması ve bunların zaman içinde mutasyona uğraması son derece normaldir. 20 yaşındaki gayeniz 40 yaşındaki amacınızdan başka olabilir çünkü 20 yaşındaki halihazırdaki yaşınızdan bir hayli başkaydı.

Hayattaki amacınızı keşfetmek arzusundaysanız “Amacımı nasıl bulurum?” suali pek işe yaramaz. Asıl etkili olan şey, amacınızı inşa ederken ne icra ediyor bulunuyorsanız onu mana dolu kılmaya gayret etmek, müteaddit anlam kaynaklarına izin vermektir. Buna ek olarak bunların vakit geçtikçe değişmesinden rahatsızlık duymamaktır.

Bir Uzakdoğu Öğretisi: İkigai
Hayatın sunmuş olduğu ağırlık ve istikbalde mutlu olacağımızı varsayıp oluruna bırakmak hatası içinde gidip gelirken, “bugünü” kaçırırız. İçinizde bir yerlerde şahsınızı diri hissettirecek ve yaşamınızı doyumlu bir surette yaşamanızı sağlayacak bir arzu ve hevesin, bir gayenin mevcut olduğuna kanaat ediyorsanız Uzakdoğu felsefesinin “Hayat Amacı" kavramı belki şahsınıza ışık tutabilir.

Japonların uzun ve mutlu bir hayat yaşamalarının hikmetini barındıran ikigai anlayışını tek bir cümle ile izah etmek güç. Bununla birlikte yaşamın anlamı, her gün yataktan kalkmak için bir nedeninin mevcut olması manasına geldiğini ifade edebiliriz. İkigai kavramını karanlık yolda benliğinize ışık verecek, yaşam serüveninde tökezlediğinizde sığınacağınız dal verecek, yaşama motivasyonunuzu onda bulacağınız şey diye ifade etmek mümkün. Şu 4 suali tutkunuzu bulmak için rehber olabilir, bu suallerin yanıtlarının kesişimini ikigai’niz olarak tahayyül edebilirsiniz.

Neyi seviyorum?

Başarılı olduğum şey nedir?

Kainatın hangi gereksinimleri mevcut?

Şahsıma hangi müspet karşılık veriliyor?

Bu sorulardan herhangi biri eksik olduğunda heyecanla başladığınız yolculuk bir müddet sonra tatmin edici olmayabilir. Diyelim ki başarılı olduğunuz ve beğendiğiniz bir rüyanızı temin ettiniz ancak bu hayalden maddi gelir sağlayamıyorsanız bu durum devam ettirilebilir nitelikte değildir. Dolayısıyla şahsi serüveninizde ikigai’nizi bulmak için bu soruların kesişimine konsantre olmayı tecrübe edebilirsiniz.

Hayat Gayenizi Nasıl Keşfedersiniz?
Yaşam amacını bulmak ifade edildiği gibi kolay görünmüyor olabilir. Ancak sizi tutkunuza kavuşturacak husus hiç vazgeçmeden tecrübe etmektir. Denemek yanılmak, tekrar denemek, tekrar yanılmak, usanmadan tekrar denemek. Bu döngünün sonunda kesinlikle yaparken zevk alacağınız, benliğinizi olumlu hissedeceğiniz, kainata hizmet eden ve şahsınızı mutlu kılacak bir tutkuya erişmiş bulunursunuz. Bu arzu ve hevesin, gayenin hayat boyu sürmesi gerekmiyor. Yaşam daimi bir değişim halinde ve beşer da evrilen bir şekil. Dün gerçekleşen arzu ertesi gün sizi tatmin etmeyebilir ve yaşamınızın farklılaşan temposuna mukabilinde hayat gayeniz değişebilir, şekil veya istikamet mutasyona uğrayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir