Uncategorized

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Numerolojide ruhumuzun evvelki yaşamlardan belirli tecrübeler taşıdığına ve geçmiş yaşamlarımızda hiç yaşamadığımız ya da başaramadığımız yaşam derslerinin bu yaşamda karşımıza karmik sınavlar olarak çıkabileceği öngörülür.

Karmik derslerin üstesinden gelmenin en etkili yolu, bu derslerle bilinçli bir biçimde yüzleşmektir. Kendi gelişimimiz için sürekli ve yorulmadan çalışmaktır. Bu durumların genellikle farkında olmayız. Bu dersleri genellikle yaşadığımız olaylar, zorluklar veya ilişkiler üzerinden öğreniriz.

Zor dönemlerden geçerken hayatın bana görünmeyen ancak öğrenmem gereken ve ruhsal büyümem için önemli dersler sunduğunu düşünürüm. Yaşam her daim bize öğretir. Ancak eksiklerimizi fark edip bunlar üzerinde çalışarak ilerlersek, bu dersleri daha rahat ve daha az acılı şekilde öğrenebiliriz.

2, 4, 6 ve 8 sayılarından karmik dersi olan biri olarak genç yaşlarımda en çok zorlandığım konulardan biri dikkat isteyen işlerde detaylara dikkat etmek, bir konu üzerinde sabırla ve azimle çalışmak ve rutin gerektiren işlerdi. Hayat beni karınca gibi çalışmak zorunda olduğum çok yoğun bir iş temposuna ve detayların büyük önem taşıdığı bir mesleğe yöneltti. Çok katı bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li ve 30’lu yaşlarımın ilk yıllarını başkalarıyla ilgilenerek, insanları uzlaştırarak, sözleşmeler yaparak (2) ve ofiste uzun saatler çalışmakla (4) geçirdim. Ev-iş dengem tamamen bozuldu. İkili ilişkilerimde büyük zorluklar yaşadım.

Kendi gelişimim için sürekli okudum, uzmanlardan yardım aldım, hayatı deneyimlemekten ve yeri geldiğinde risk almaktan kaçınmadım. Şimdi geriye dönüp baktığımda bilinçli olmasa da bir şekilde, iyi ki kendimi tanımaya ve anlamaya çalışmışım ve zorlanmama karşın sabretmişim. Bir anlamda ne ekersek onu biçiyoruz. Şu an bunu okuyan ve zorlanan birine belki yardımcı olur. Hoşumuza gitmese de kendimizi zorlayarak ve disipline ederek yaptığımız her şey, istemediğimiz yönümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar sonunda meyvesini veriyor.

Çoğunlukla karmik ders sayımızın olumsuz yönlerini kullanma eğilimindeyizdir. Sayının olumlu özelliklerini öğrenerek ve buna odaklanarak bu özellikleri geliştirmeye çalışabiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız raporunuzda yer alan kişisel sayılardan birinde mevcutsa, bu dersin hafifleyeceği veya etkisinin azalacağı anlamına gelir. Mesela, adınızda hiç 1 ile temsil edilen “A, S, J” harfleri yoksa ancak Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde mevcut olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının negatif özelliklerini yaşama eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa bu sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuza işaret eder. Geçmiş hayatlarınızda her bir sayının ilgilendiği konulardan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum, bu yaşamda hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Bilakis, özellikle raporunuzdaki ilk üç kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu sebeple, bu sayıların dersleri üzerinde sıkı çalışmalısınız.

Eğer bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Üç dersiniz varsa, orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Üçten daha fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik derslerin açıklamasını biz aşağıdakinden biraz daha farklı yapsak da, numerolojide önemli bir eski kaynak olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere fikir vermesi açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” kitabından ilgili bölümü özet şeklinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ortaya koymakta ve ben demekte zorlanmıştır. İçsel gücüne duyulan güvensizlik, teşebbüs yoksunluğu, karar vermekte zorlanma, ilk olmaktan duyulan korku, başkaları ile görüşmekten çekinme, bir başlangıç yapma korkusu görülebilir. Hayat onu kendi kararlarını kendi vermesini gerektiren koşullara doğru iter. Bireyselliğini güçlendirme gerekliliğini hisseder. Kendi mekanı için savaşmaları gerekebilir. Karmik ders 1 çocukları asla baskı altına alınmamalı, özgüvenle yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidirler. Yuvadan erken yaşta ayrılmaları için cesaretlendirilmelidirler.

Karmik Ders 2

Geçmiş yaşamlarında detayların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük şeylerin umursanmaması ve üstlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük şeylerin bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, ayrıntılara büyük sabır ve dikkat göstermeden bir şey elde edemeyeceği durumlara iter. Yolunun üzerinde tırmanılması gereken sonsuz sayıda küçük basamak ve ayıklanması gereken otlar olacağı için, detaylarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Utangaç olsa da başkaları ile beraber olması gerekecektir. Amacına ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun önemini anlayacaktır. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini fark edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme eğilimindedir. Dünyanın gözlerinden korunmak ister gibi olabilir. Hayat onu genellikle, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendini tanıtma ve kendini pazarlama yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu 4’ün yavaş ve maddi titreşimine duyulan bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınma ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu mümkün kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu bulunur. Kısa yolları seçerek fazla enerji harcamama eğilimi vardır. Hayat ona temelden başlamadan, yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey elde edilemeyeceğini gösterecektir. Her sabırsızlık ve hızlanma çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Geçmiş hayatlarda insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı duyulan bir korku olabilir. Deneyimlerden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçebilir. Hayat onu, dünya bilgisi ve çeşitli deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanabileceğini öğrenecektir. Arkadaşlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Önceki hayatlarda sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmek karşısında bir korku mevcuttur. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama bitirilmemiştir. Hizmetin değeri ve güzelliği fark edilmemiştir. Hayat onlara, aile ve dostların kendisi için az şey yapacağı ama onlardan çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar yüklenecektir. Evlilik ilişkisi ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda pek çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği ifade eder. Aynı zamanda içsel ya da ruhsal hayatın ihmal edilmesi anlamına da gelir. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu, nedenleri görebileceği koşullara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat ona sunulacaktır. Çok şey öğrenecek ama büyük kısmını gizleyecektir. Yalnızlığın tadını çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders 8, kişinin önceki hayatında sağduyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik sorunlarla ilgilenme isteksizliği olabilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, uzun yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere neden olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir numara olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve tüm kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğundan, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Birçok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir